วรรณรวี
บ่วงมะลิลา โดย วรรณรวี เธอติดบ่วงที่เขาวางกับดักเอาไว้...ด้วยรัก พรหมจารี คือ สิ่งที่สตรีทุกคนหวงแหนจริงๆ น่ะหรือ ก็คงจะอย่างนั้น แต่สำหรับ...