แก้วสวรรค์

   ‘หรือว่า...ฉันถูกดึงเข้ามาในมิติของโลกวิญญาณซะแล้ว?’ สิ่งที่ทำให้เกิดคำถามนี้ขึ้นในใจก็เพราะว่าทุกครั้งก่อนที่ฉันจะได้เผชิญหน้ากับสิ่ง...