จูน
ตยาคีไม่คิดว่า การถ้ำมองโดยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ เธอไม่ได้เป็นคนโรคจิตนะ เขาต่างหากที่เป็นพวกโรคจิตชอบโชว์ วนัชไม่มีว...