จูน
มนต์เรียกรัก...มันจะได้ผลจริงเร้อ... นั่นเป็นความคิดแรกที่รีลยามีต่อมนต์ทำนายรัก หากเธอต้อง กลับคำพูด เมื่อเธอเห็นเนื้อคู่ในกระจกเงาเต็มตา บุรุษ...