จูน
ประตูแห่งอดีตได้เปิดออกอีกครั้ง เมื่อศตมนตร์เดินทางกลับ ประเทศไทย เธอต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายของตัวเองอย่าง ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไรวินท์ไม่รู้...