วิรมย์รดา
เมื่อภารกิจพิศวาสขัดตาทัพ เปลี่ยนเป็นภารกิจแบบ Real Love หนึ่งสามีจำเป็นและคุณภรรยาสมอ้าง จึงร่างสัญญาใจร้อยเกี่ยวกันไว้ ให้รักนี้ไม่เป็นเ...