ลนาริน
ในสถานะนางบำเรอขัดดอก 'ปิ่นวรา' ยอมทำทุกอย่าง เพื่อให้ชายหนุ่มลดทอนความเกลียดชังที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวของเธอลง และในสถานะเจ้าหนี้ ผู...