ธาราพิศุทธิ์(กะรัต,วิรมย์รดา)
วาสนาแต่หนหลังนำพาให้เกิดสายใยรัก ระหว่าง ‘อู๋เสียงจื่อ’ กับหนึ่งนางพิลาสล้ำแดนฉุนจิ้ง ผู้มีพันธะสัญญากับเซียนหนุ่มรูปงามแห่งเวิ้งน้ำบูรพา แม้นรู้ว...