ลนาริน (วิรมย์รดา)
เมื่อสัมพันธ์สวาทคืนเดียว คือจุดเริ่มต้นของเพลิงเสน่หา ที่เริงโรจน์เผาไหม้ทั้งกายใจ