ลุงไอน์สไตน์
เจ. เค. โรว์ลิ่ง จรดปากกาสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่มีผู้อ่านไปทั่วโลกอย่าง “แฮร์รี่พอตเตอร์” จอน ฟาฟโร ร่างสุนทรพจน์อันยอดเยี่ยมและกินใจ...