Finch
“ข้าว่าเจ้าเปลี่ยนวิธีเถอะนะอัสการ์ด ครั้งแรกยังเชื่อได้ว่าบังเอิญ แต่นี่ข้าว่าไม่แล้วล่ะ สามครั้งแล้วนะที่เรย์เนอร์ฆ่าไซม่อน อ้อ... ครั้งนี้มีเจ้...