Finch
เมื่อดิวดร็อฟอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่หนีการทำหน้าที่แซงทิตี้ไนท์ ถูกนำตัวกลับมาปราสาทอัศวินด้วยแผนการอันเจ้าเล่ห์ของไซรีทัส เพื่อให้ทันงานคัดเลือกและพิธี...