มายาโรส
"เหล่ามนุษย์ใจโฉดที่เอาแต่คิดร้ายต่อกัน จงรอรับโทษทัณฑ์จาก ‘ยมทูตแห่งความตาย’ บทลงโทษจากยมทูตตนที่ 1 Devil Tale นิทราอาฆาต …………………………….. มีตำนานปร...