อักษรามณี
“นุ่นให้คุณ...เอ้อ...จูบนุ่นได้เฉย ๆ ...คุณห้าม...อืม...ทำอะไรมากไปกว่านี้” “หืม...อะไรกัน คุณเพิ่งคิดเรื่องนี้ได้หรือ?” ...