อักษรามณี
“ร็อดคะ...คุณเป็นของลดานะคะ คุณเป็นของลดา” เจ้าของนวลเนื้อผ่องผาดเปิดเปลือยความในก่อนขยับกายอิ่มแน่นเหนือคนตัวใหญ่เพื่อเขยื้อนย้ายให้เธอและเ...