อักษรามณี
“เบนคะ...พลอยว่าคุณไปพักผ่อนเถอะค่ะ” หญิงสาวเสียงพร่าขณะชายหนุ่มล้วงมือหนาเข้าไปใต้ชายเสื้อ ลูบไล้ไปตามชายโครงของเธอ แตะไต่บนเอวค...