บรรพตี
“กฎระหว่างเราคือคุณห้ามรักผมเด็ดขาด” เขายื่นคำขาด และสำหรับจอมเผด็จการ... กฎต้องเป็นกฎ เธอไม่ควรหวั่นไหวให้กับ คนที่ไม่เหลือที่ว่างสำหรับใครในหัวใจ...