แก่นฝัน
เมื่อตำแหน่งนายหญิงแห่งตระกูลดัง 'แสงสุรียฉัตร' แห่งซันไรส์กรุ๊ปมีได้เพียงหนึ่ง หญิงสาวรูปสวย รวยทรัพย์ หลากความสามารถ ล้วนมุ่งหวังจะไขว้คว้าเพื่อ...