ลายรุ้ง
หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่สาม เพื่อเปลี่ยนปกให้สวยสดใสยิ่งขึ้น