จูน
ใครจะไปคิดว่านางเงือกในนิยายจะมีอยู่จริง สินธุแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าได้ช่วย ‘อะไร’ ไว้ ไม่ เขาไม่ได้ช่วย ‘อะไร’ แต่เขาช่วย ‘นางเงือก’ ต่างหาก แ...