จูน
ซีรีส์รักหวาน...ฟินเวอร์... ภายในรั้วมหาวิทยาลัยของสามสาวสามสไตล์ได้เริ่มต้นขึ้น... รักอลวนของคนสับรางอย่างฉัน ทั้งที่เป็นเพียงผู้ช่วยสับรางให้เ...