จูน
เคลย์ไม่คิดมาก่อนว่า ชีวิตของหัวขโมยนามกระฉ่อนเช่นเขา จะเปลี่ยนไปตลอดกาล เมื่อเขาตกลงรับปากเป็นทายาทของ บิดาบังเกิดเกล้าที่เคยทิ้งเขาและแม่ไป ชี...