รุ่งอรุโณทัย ( RungArunoThay )
“หนูนา...หนูนา...ตื่นเถอะ” หนูนาบิดกายงวยเงียอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเธอพึ่งจะนอนได้แค่สี่ชั่วโมงเอง “พีท...หนูนาง่วง” “พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น...