KENNY KENG
การเดินทางพร้อมกาแฟและภาพวาดจากกาแฟ การพบกันโดยบังเอิญของหลายอย่างทำให้ชีวิต และความคิดของผมเปลี่ยนไป หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าหนังสือท่องเที...