KENNY KENG
......ในอนาคตที่ทะยานสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนยากที่มนุษย์รุ่นก่อนหน้านี้จะจินตนาการถึง การบันทึกเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวของลูกชายผู้คลั่งไคล้งาน...