ฐนา
เกิดคำเตือนมากมายรอบตัวเรา ลองหยุดและฟัง... จับรหัสลับ จากเบื้องบน