มาโนชญ์ แสงศิริ
หนังสือรวมโจทย์ภาษาซีในรูปแบบโอลิมปิกวิชาการ จัดทำขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ เพื่อฝึกวิเคราะห์ปัญหา ออก...