เชอริณ
แค่เห็นหน้าเธอครั้งแรกในงานเดินแบบ ดร. วายุ นักอาชญาวิทยา หนุ่มหล่อเลือดผสม ผู้มีสัญชาตญาณนักล่าเต็มเปี่ยม ก็ตกหลุมเสน่ห์สาวสวยนัยน์ตากลมโตเหมือนตากวา...