วีนัส ละอองดาว
“ที่รักเก็บของเสร็จแล้วมานอนได้แล้วค่ะ”คาสันเรียกแก้วตาที่จัดการปิดกระเดินทางของเขาและเธอ “พึ่งจะทุ่มเองค่ะ” แก้วตาท้วงเมื่อมองนาฬิกาบอกเวลาหัวค่...