วีนัส ละอองดาว
“ทะ…ทำอะไรคะ” แก้มใสที่ติดอ่างไปโดยปริยายขณะถามอีกครั้ง หวั่นใจหวังว่าคงไม่ใช้แรงงานเธอหนักนะ และเหมือนจัสตินจะอ่านความคิดของเธอได้จึงเอ่ยออกมาให้แก...