ไตรติมา
เขียนจากใจที่รักชายสักคนหนึ่ง... เคยได้ยินเรื่องเล่าปัญหาชีวิตครอบครัว สามีนอกใจไปมีผัว! ไม่ต่างอะไรกับนอกใจไปมีเมียน้อย ในหัวใจมันเจ็บ! ชีวิตครอบค...