ณรีรัช
คาสโนว่าตัวฉกาจที่เปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำหน้า กลับต้องมาอดทนข่มความต้องการทุกครั้งเมื่ออยู่ต่อหน้าแม่เลขาปากจัด แต่จะด้วยเหตุผลอะไรใครก็ไม่รู้ เพราะเขาเก็...