Icon Close

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
659 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 44%)
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

จุดเด่นของเอกสารฉบับนี้ก็คือได้มีการให้ตัวอย่างบทความ ย่อหน้า ความเรียง คำ วลี และประโยคต่างๆ รวมทั้งคำถามที่น่าจะออกเป็นข้อสอบจริง พร้อมทั้งให้แนวคำตอบ อีกทั้งยังได้มีการแปลเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะโจทย์คำถามและตัวเลือกต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการทำความเข้าใจต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับการเตรียมสอบวิชา ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ ครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะของคำถามการอ่านตีความภาษาอังกฤษ การอ่านข้อความภาษาอังกฤษอย่างเร็วๆ เป็นจุดๆ (Skimming Reading) การอ่านภาษาอังกฤษผ่านๆ เพื่อจับประเด็นที่ต้องการ (Scanning Reading) การอ้างอิงคำภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อหาใจความสำคัญ การวิเคราะห์สรุปความภาษาอังกฤษ และคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่ให้อ่าน

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ประโยคและศัพท์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสาธก
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

รวมถึงทบทวนสำหรับสอบวัดผลภาษาอังกฤษอื่นๆ อีก อาทิ
สอบภาษาอังกฤษสำหรับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่งราชการอื่นๆ
สอบภาษาอังกฤษสำหรับมาตรฐานต่างๆ อาทิ TU-GET, CU-TEP, TOEIC, TOEFL, O-NET, GAT-PAT

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
18 พฤศจิกายน 2563
ความยาว
659 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 44%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น