Icon Close

ความเป็นสถาบันทางการเมือง

ความเป็นสถาบันทางการเมือง
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 มิถุนายน 2566
ความยาว
127 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
ความเป็นสถาบันทางการเมือง
ความเป็นสถาบันทางการเมือง
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
หนังสือเรื่อง ความเป็นสถาบันทางการเมือง เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอมโนทัศน์หลักและกรอบการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองไทย เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นรากฐานสำคัญในการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันทางการเมืองเพื่อให้ทำหน้าที่ในระบบการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการเมืองและระบอบการปกครอง ซึ่งการพัฒนาสถาบันทางการเมืองให้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความทันสมัยในรัฐสมัยใหม่แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับด้วย จึงจะถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่ดี

ที่ผ่านมาการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันทางการเมืองมีนักวิชาการเสนอไว้หลากหลาย อาทิ ฮันติงตัน ซึ่งผู้เขียนนำมาเป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันทางการเมือง

สำหรับการศึกษาความคิดทางการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาทำความเข้าใจการเมืองการปกครองไทย นักศึกษาสาขาทางรัฐศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยในระดับสูงขึ้นไป

เมื่อกล่าวถึงความคิดทางการเมืองเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเองไม่มากก็น้อย บางคนมีความคิดที่พัฒนาหล่อหลอมจากการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงการมีประสบการณ์ตรงในปรากฏการณ์ทางการเมืองก็ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาความคิดทางการเมืองบางอย่างขึ้นมา

ผู้เขียนใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการสอนวิชาความคิดทางการเมืองไทยและวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเมืองการปกครองไทย การเมืองเปรียบเทียบ โดยใช้ร่วมกับหนังสืออีกหลายเล่ม

หนังสือเล่มนี้มีสาระเกี่ยวกับความเป็นสถาบันทางการเมือง ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ แนวคิดการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง สภาวะความเป็นสถาบันการเมืองตามความคิดของ ฮันติงตัน ความสามารถในการปรับตัวของสถาบันทางการเมือง ความสลับซับซ้อนของสถาบันทางการเมือง ความเป็นอิสระของสถาบันทางการเมือง ความเป็นเอกภาพของสถาบันทางการเมือง การสร้างสถาบันทางการเมืองในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง การสร้างสถาบันทางการเมืองในสังคมการเมืองชนเผ่า สังคมการเมืองศักดินา สังคมการเมืองรัฐโบราณ และสังคมการเมืองรัฐสมัยใหม่

อีกทั้งผู้เขียนยังมีการวิเคราะห์การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันทางการเมืองไทย มติมหาชนกับการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองตามระบอบเผด็จการนิยม การสร้างให้เกิดความกลัวในหมู่ประชาชนของรัฐบาลเผด็จการนิยม การสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองตามระบอบเผด็จการนิยม รัฐบาลเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม และรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยม รวมถึงการสังเคราะห์ความคิดทางการเมืองว่าด้วยการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง

หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นความคิดทางการเมืองไทย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

ในการนี้จึงขออวยพรให้ผู้อ่านทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีที่สุดต่อไป

ไพรวัลย์ เคนพรม
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 มิถุนายน 2566
ความยาว
127 หน้า
ราคาปก
179 บาท (ประหยัด 61%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น