เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

ผู้เขียน: รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช และ ชิซุกุ ยานางิซาวะ

สำนักพิมพ์: TPA Press

หมวด: ภาษา฿ 179.00

ราคาปก : 200.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 2.46 MB
ประหยัด : 10.50%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 150 หน้า (≈ 28,795 คำ)
วันที่วางขาย :
เรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียน ในรูปแบบอื่น ๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด พร้อมทั้งฝึกฝน ทักษะการเขียน โดยศึกษาผ่านตัวอย่างเรียงความที่ดีและควรปรับปรุง เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจบแล้วและกำลังเรียนในระดับกลางตอนต้นที่ ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ “สื่อสาร” กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 
Contact us