รวมกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

รวมกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

ผู้เขียน: ทีมงานวิชาการคดีปกครอง

สำนักพิมพ์: ทีมงานวิชาการคดีปกครอง

หมวด: กฎหมาย฿ 69.00
meb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book ratingmeb e-book rating
- 5 Stars From 1 Ratings -


ราคาปก : 159.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 8.34 MB
ประหยัด : 56.60%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 409 หน้า (≈ 133,369 คำ)
วันที่วางขาย :
รวมกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงเหมาะสำหรับนักศึกษาในทุกระดับชั้น นักกฎหมาย
นิติกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทนายความ และประชาชนทั่วไปและเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ เช่น พนักงานคดีปกครอง ตุลาการและการสอบเพื่อเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ
 
Contact us