Publish Yours
 

Register 
 • Username4-32 chars [A-z, 0-9, _-@.]*
 • PasswordEnter your password.*
 • Retype Password.Retype your password.*
 • Display nameEnter your display name*
 • ** Display name คือชื่อที่จะปรากฎ เมื่อแสดงความคิดเห็นในหน้ารายละเอียดหนังสือ
 •  
 • นามปากกา/สำนักพิมพ์Enter your pseudonym.*
 • ชื่อนิติบุคคลEnter company name*
 • ชื่อ-นามสกุลEnter contact name.*
  กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลจริง
 • รหัสประจำตัวประชาชนกรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน.*
 • เบอร์โทรศัพท์ *
 • เบอร์แฟ็กซ์ 
 • E-mailEnter your e-mail address.*
 • Also sale on other appsแอพอื่นๆที่ต้องการวางหนังสือขายด้วย
   The 1 Book
 • Keep me up to date with news and offers from MEB
Accounting Contact 
 • ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายบัญชีEnter your accounting contact.*
 • เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายบัญชีEnter your accounting phone number.*
 • อีเมล์ฝ่ายบัญชีEnter your accounting e-mail.*
Address 
 • กรุณากรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนของท่าน
 •  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ
 • ที่อยู่ไม่ต้องกรอกอำเภอ จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ในช่องนี้*
 • เขต/อำเภอ *
 • จังหวัด *
 • รหัสไปรษณีย์ *
Mailing Address 
 • กรุณากรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
 •  ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 •  ประเทศไทย  ประเทศอื่นๆ
 • ที่อยู่ไม่ต้องกรอกอำเภอ จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ในช่องนี้*
 • เขต/อำเภอ *
 • จังหวัด *
 • รหัสไปรษณีย์ *
Billing 
 • ในกรณีที่บัญชีธนาคารของท่านไม่ใช่บัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) ทางเราขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 8 บาทต่อครั้ง (เฉพาะกรณีที่ยอดโอนต่อครั้งที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
 • ธนาคารChoose your used bank.*
 • หมายเลขบัญชี *
 • ชื่อบัญชี *
 • ประเภทบัญชี *
 • สาขา *
 • จังหวัด *
 • คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ (จด Vat หรือไม่) *
 • จด Vat   ไม่ได้จด Vat