คณิตยา (คีตฌาณ์)
เวหา... เจ้าของบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับ หนึ่งเดียวในไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่ผลิตเฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับแบบครบวงจร ขายทั่วโลก เคียงฟ้า... ...