พิมาลินย์
‘ไอแซคโก มอสโคนี’ ออกตามหาน้องสาว ญาติคนสุดท้ายที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่ายี่สิบปี กระทั่งเขารู้ว่าหล่อนอยู่เมืองไทย ในโรงพยาบาลบ้า... ...