อนิลสารท
รักและเจ็บปวด ฤๅผลิบานออกมาจากเถาไม้เดียวกัน? เถิง แปลว่าเจ็บปวดก็ได้ หลงรักก็ได้… เถิงในชื่อของข้าไม่มีทางที่จะแปลว่าเจ็บปวดอย่างแน...