วไลกร
คำโปรย เล่ม 1 มนตราหัวใจไอยคุปต์ “คราใดพบหญิงงามสามนาง พิมพ์ประไพเฉกเดียวกันมิผิดเพี้ยน ครานั้นแลพิธีกรรมถอนคำสาปจักบริบูรณ์” มันคือคำสา...