พัดชา
“คุณศัสตรา!” อุมากรเริ่มหายใจหอบแรงด้วยความคับแค้นอก หล่อนไม่เข้าใจผู้ชายคนนี้เสียแล้ว เขาไม่ใช่คนดีแน่! “เรื่องอะไรที่คุณมาด...