พนาศิลป์
‘หลบไปปุ่น รีบไปขึ้นรถ ท่องเอาไว้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร’ นางฟ้าร่างจ้อยติดปีกสีขาวเจ้าเก่าในมโนสำนึกร้องเตือนด้วยเสียงกังวานใส ...