สิลิลลัคน์
โ ป ร ย เมื่อคำว่ารักถูกขีดเส้นเอาไว้ว่าห้ามรักเพื่อน สิ่งที่สามารถทำได้คือยืนมองเขาอยู่ห่างๆ ทว่าวันหนึ่งนึกอยากถอยห่างเนื่องด้วยไม่อยากเจ็บ หล่อน...