สองพิชชา
“หยิบโทรศัพท์ของฉันมาเมมเบอร์ของเธอเอาไว้ แล้วฉันจะติดต่อเธอไปอีกที” “แต่คุณพอลคะ” “ระหว่างนี้ถ้าเธอกล้านอนกับคนอื่น ข้อ...