Mingmada ริมเมย
แค่เพียงได้ยินว่าเธอจะลาออก... ไปแต่งงาน! ไปมีสามี! ไปมีลูก! เท่านั้นเอง... สมองของบอสหนุ่มก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลย “พี่จะไม่ยอมให้เธอไปไหนทั้งน...