วิณธารา
“จำเอาไว้นะสิตางค์ นี่คือการตีตราจองของฉัน” เขาเหยียดตัวขึ้นตรง หลังจากก้มลงไปชิมความหวานจนพอใจ และในขณะที่ออกคำสั่งอยู่นี่ มือของเขาก็ช่ว...