ศลิษรา
เพราะการกระทำของผู้ใหญ่ทำให้มโนมัยถูกหิรัณย์ตั้งแง่รังเกลียดและชิงชัง ยิ่งมีเหตุให้ต้องแต่งงานร่วมชีวิตกันเขาก็ยิ่งเกลียดเธอ และนับวันรอวันที่จะได้เป็...