ธีร์วรา
** เคยตีพิมพ์ในรูปเล่มแล้วนะคะ ** “ผมจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะ เบบี้ ถ้าไม่ได้มาเพื่อเล่นก็แปลว่ามาเป็นเหยื่อ” ฉันได้รับภารกิจให้คอย...