เกี้ยวเกล้า
เขาบังคับเธอหย่า โดยมีลูกๆ เป็นเครื่องต่อรอง บังคับให้เธอไปอยู่ในที่ของเขาอย่างไร้รัก... เธอจะทำอะไรได้นอกจาก อดทน อดทนและอดทน พร้อมกับคำตราหน้...